ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ปิดปรับปรุงระบบ KTC Payment Gateway ชั่วคราว

​​​​เรียน ท่านร้านค้าสมาชิกผู้ใช้บริการ KTC Payment Gateway

ขอแจ้งให้ทราบว่า เคทีซีจะทำการปรับปรุงการบริการบนระบบ KTC Payment Gateway เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
​ตั้งแต่วันที่ 5​​​ ​กุมภาพันธ์​ 2560 จะไม่สามารถทำรายการรับชำระค่าสินค้าและบริการได้

เคทีซีขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Merchant Service 02 123 5700 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
เลขที่สั่งซื้อ ex.151013130842


จำนวนเงิน ex. 1000


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายใน 7 วัน สำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
กรุณาติดต่อ 063-2141899

2. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท อาร์พี ออลล์ มาร์ท จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เจ้าของบัตรเครดิตไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อ บริษัท อาร์พี ออลล์ มาร์ท จำกัด

3. บริษัท อาร์พี ออลล์ มาร์ท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ดังกล่าวจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในสัญญาการให้บริการการชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต และถือเป็นการตกลงยืนยันการสั่งซื้อของสมาชิก

4. บริษัท อาร์พี ออลล์ มาร์ท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท อาร์พี ออลล์ มาร์ท จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

Title